Toàn cảnh: Bộ Công an đề xuất các loại xe được lắp đặt thiết bị tín hiệu ưu tiên

Báo Chính Phủ một năm trước

Bộ Công an đề xuất các loại xe được lắp đặt thiết bị tín hiệu ưu tiên

Bộ Công an vừa công bố dự thảo Nghị định quy định về tín hiệu của xe được quyền ưu tiên, trong đó nêu rõ đối tượng được lắp đặt thiết bị ưu tiên gồm 7 đối tượng. tới bài gốc


Một Thế Giới một năm trước
Đề xuất mới của Bộ Công an về các loại xe được lắp tín hiệu ưu tiên

Đề xuất mới của Bộ Công an về các loại xe được lắp tín hiệu ưu tiên Bộ Công an vừa công bố dự thảo Nghị định quy định về tín hiệu của xe được quyền ưu tiên, trong đó, 7 đối tượng được lắp đặt thiết bị ưu tiên được nêu rõ. tới bài gốc


Thương Hiệu & Công Luận một năm trước
7 loại xe lắp tín hiệu ưu tiên được Bộ Công an đề xuất

7 loại xe lắp tín hiệu ưu tiên được Bộ Công an đề xuất Bộ Công an vừa công bố dự thảo Nghị định quy định về tín hiệu của xe được quyền ưu tiên, do bộ này chủ trì soạn thảo, nhằm lấy ý kiến đóng góp của các tổ chức, cá nhân. tới bài gốc


Thanh Niên một năm trước
Bộ Công an đề xuất 7 loại xe được lắp tín hiệu ưu tiên

Bộ Công an đề xuất 7 loại xe được lắp tín hiệu ưu tiên Bộ Công an chủ trì xây dựng dự thảo nghị định mới, đề xuất quy định chi tiết về 7 loại xe được lắp đặt, sử dụng thiết bị phát tín hiệu ưu tiên. tới bài gốc


Công An Nhân Dân một năm trước
Lấy ý kiến dự thảo nghị định quy định về tín hiệu của xe được quyền ưu tiên - Báo Công an nhân dân điện tử

Lấy ý kiến dự thảo nghị định quy định về tín hiệu của xe được quyền ưu tiên - Báo Công an nhân dân điện tử Để nâng cao hiệu quả hoạt động của xe được quyền ưu tiên, thể hiện rõ quyền ưu tiên trong quá trình tham gia giao thông, phòng ngừa tai nạn giao thông; đáp ứng các yêu cầu về an toàn, thực thi nhiệm vụ khẩn cấp, Bộ Công an đã chủ trì hoàn thành dự thảo Nghị định quy định về tín hiệu của xe được quyền ưu tiên để lấy ý kiến đóng góp của các tổ chức, cá nhân. tới bài gốc


Thời Đại một năm trước
Đề xuất 7 loại xe được lắp đặt thiết bị phát tín hiệu ưu tiên

Đề xuất 7 loại xe được lắp đặt thiết bị phát tín hiệu ưu tiên Bộ Công an đang dự thảo Nghị định quy định về tín hiệu của xe được quyền ưu tiên. Theo đó, đề xuất 7 đối tượng được lắp đặt thiết bị phát tín hiệu ưu tiên. tới bài gốc


Người Đưa Tin một năm trước
Những xe được đề xuất cho phép lắp đặt thiết bị phát tính hiệu ưu tiên

Những xe được đề xuất cho phép lắp đặt thiết bị phát tính hiệu ưu tiên Tại Dự thảo Nghị định mới, Bộ Công an đã phân tách và làm rõ hơn các nhóm xe được phép lắp đặt, sử dụng thiết bị phát tín hiệu ưu tiên. tới bài gốc


VietNamNet một năm trước
Những nhóm xe đề xuất được lắp đặt thiết bị phát tín hiệu quyền ưu tiên

Những nhóm xe đề xuất được lắp đặt thiết bị phát tín hiệu quyền ưu tiên Có 7 nhóm đối tượng được lắp đặt thiết bị phát tín hiệu trên xe do Bộ Công an đề xuất trong dự thảo Nghị định quy định về tín hiệu của xe được quyền ưu tiên. tới bài gốc


Báo Chính Phủ một năm trước
7 đối tượng được lắp đặt thiết bị phát tín hiệu của xe được quyền ưu tiên

7 đối tượng được lắp đặt thiết bị phát tín hiệu của xe được quyền ưu tiên (Chinhphu.vn) - Bộ Công an đang dự thảo Nghị định quy định về tín hiệu của xe được quyền ưu tiên. tới bài gốc