Toàn cảnh: 9 nhóm đối tượng được tăng lương cơ sở từ ngày 1/7

Chất Lượng & Cuộc Sống một năm trước
Những chính sách mới có hiệu lực từ tháng 7/2023

Những chính sách mới có hiệu lực từ tháng 7/2023

(CL&CS) - Từ ngày 1/7/2023, một loạt chính sách liên quan đến kinh tế, đời sống xã hội có hiệu lực…... tới bài gốc


Công An Nhân Dân một năm trước
Những chính sách mới nổi bật có hiệu lực trong tháng 7/2023 - Báo Công an nhân dân điện tử

Những chính sách mới nổi bật có hiệu lực trong tháng 7/2023 - Báo Công an nhân dân điện tử Trong tháng 7, nhiều chính sách mới có ảnh hưởng trực tiếp tới người lao động và người dân chính thức có hiệu lực, như các chính sách về tăng lương cơ sở, tinh giản biên chế, bảo vệ dữ liệu cá nhân... tới bài gốc


Thời Báo Tài Chính Việt Nam một năm trước
Từ tháng 7/2023: Chính sách mới về tăng lương cơ sở, tinh giản biên chế chính thức có hiệu lực

Từ tháng 7/2023:  Chính sách mới về tăng lương cơ sở, tinh giản biên chế chính thức có hiệu lực Trong tháng 7, nhiều chính sách mới có ảnh hưởng trực tiếp tới người lao động chính thức có hiệu lực như các chính sách về tăng lương cơ sở, tinh giản biên chế. tới bài gốc


Kinh Tế Đô Thị một năm trước
Chính sách mới về tăng lương, tinh giản biên chế có hiệu lực từ tháng 7/2023

Chính sách mới về tăng lương, tinh giản biên chế có hiệu lực từ tháng 7/2023 Kinhtedothi- Các chính sách mới có ảnh hưởng trực tiếp tới người dân, người lao động chính thức có hiệu lực từ tháng 7/2023 như tăng lương cơ sở, tinh giản biên chế, bảo vệ dữ liệu cá nhân... tới bài gốc


Doanh Nghiệp Hội Nhập một năm trước
Bảng lương cơ sở cho cán bộ, công chức, viên chức từ ngày 1/7

Bảng lương cơ sở cho cán bộ, công chức, viên chức từ ngày 1/7 Từ ngày 1/7/2023, sẽ thực hiện tăng lương cơ sở lên mức 1.800.000 đồng/tháng - tương đương là tăng 20,8% so với mức lương cơ sở hiện hành. tới bài gốc


Thông Tấn Xã Việt Nam một năm trước
Chính sách mới có hiệu lực trong tháng Bảy: Tăng mức lương cơ sở

Chính sách mới có hiệu lực trong tháng Bảy: Tăng mức lương cơ sở Một trong những chính sách nổi bật sắp có hiệu lực là từ ngày 1/7, mức lương cơ sở của 9 nhóm đối tượng là 1,8 triệu đồng/tháng, thay vì mức 1,49 triệu đồng/tháng đã áp dụng từ 1/7/2019 đến nay. tới bài gốc


Báo Tin Tức một năm trước
Những chính sách mới nổi bật có hiệu lực trong tháng 7/2023

Những chính sách mới nổi bật có hiệu lực trong tháng 7/2023 Trong tháng 7, nhiều chính sách mới có ảnh hưởng trực tiếp tới người lao động và người dân chính thức có hiệu lực, như các chính sách về tăng lương cơ sở, tinh giản biên chế, bảo vệ dữ liệu cá nhân... tới bài gốc


Mekong ASEAN một năm trước
9 nhóm đối tượng được tăng lương cơ sở từ ngày 1/7

9 nhóm đối tượng được tăng lương cơ sở từ ngày 1/7 Nghị định số 24/2023/NĐ-CP của Chính phủ quy định áp dụng mức lương cơ sở 1,8 triệu đồng/tháng đối với 9 nhóm đối tượng, từ ngày 1/7. tới bài gốc