Toàn cảnh: Áo dài “Dấu ấn thời gian” xác lập kỷ lục Guiness Việt Nam

Phụ Nữ Thủ Đô một năm trước
Áo dài “Dấu ấn thời gian” xác lập kỷ lục Guiness Việt Nam

Áo dài “Dấu ấn thời gian” xác lập kỷ lục Guiness Việt Nam

Mới đây, nhà thiết kế (NTK) Hoàng Ly vừa chính thức được xác nhận Kỷ lục Guiness Việt Nam với chiếc áo dài mang tên “Dấu ấn thời gian”. tới bài gốc


Phụ Nữ Việt Nam một năm trước
Áo dài “Dấu ấn thời gian” xác lập kỷ lục Guinness Việt Nam

Áo dài “Dấu ấn thời gian” xác lập kỷ lục Guinness Việt Nam Nhà thiết kế Hoàng Ly vừa chính thức được xác nhận Kỷ lục Guinness Việt Nam với bộ áo dài mang tên “Dấu ấn thời gian”. tới bài gốc


Lao Động Thủ Đô một năm trước
Áo dài “Dấu ấn thời gian” của nhà thiết kế Hoàng Ly xác lập kỷ lục Guiness Việt Nam

Áo dài “Dấu ấn thời gian” của nhà thiết kế Hoàng Ly xác lập kỷ lục Guiness Việt Nam Mới đây, nhà thiết kế Hoàng Ly vừa chính thức được xác nhận Kỷ lục Guiness Việt Nam với chiếc áo dài mang tên “Dấu ấn thời gian”. tới bài gốc