Toàn cảnh: “Áo xanh” Đắk Lắk đến từng nhà phát tờ rơi, tuyên truyền pháp luật

Báo Dân Tộc một năm trước
“Áo xanh” Đắk Lắk đến từng nhà phát tờ rơi, tuyên truyền pháp luật

“Áo xanh” Đắk Lắk đến từng nhà phát tờ rơi, tuyên truyền pháp luật

Những ngày này, ở các buôn làng vùng sâu xa của tỉnh Đắk Lắk, đoàn viên thanh niên đi đến từng nhà phát tờ rơi, tuyên truyền pháp luật. Một số đội hình tình nguyện hỗ trợ ngày công cho các hộ dân người đồng bào DTTS. tới bài gốc