Toàn cảnh: Bản tin cấp điện ngày 26/6: Công suất đỉnh hệ thống còn 31.025,5 MW

Lao Động một năm trước
Tiêu thụ điện giảm mạnh, không còn phải huy động nguồn điện chạy dầu

Tiêu thụ điện giảm mạnh, không còn phải huy động nguồn điện chạy dầu

Theo số liệu của Trung tâm Điều độ hệ thống điện Quốc gia (A0), ngày 25.6, công suất đỉnh hệ thống ở mức 31.025,5 MW, phụ tải toàn hệ thống đạt 676,6 triệu kWh. tới bài gốc


Công Thương một năm trước
Bản tin cấp điện ngày 26/6: Công suất đỉnh hệ thống còn 31.025,5 MW

Bản tin cấp điện ngày 26/6: Công suất đỉnh hệ thống còn 31.025,5 MW Theo số liệu của Trung tâm Điều độ hệ thống điện Quốc gia (A0), ngày 25/6, công suất đỉnh hệ thống ở mức 31.025,5 MW, phụ tải toàn hệ thống đạt 676,6 triệu kWh. tới bài gốc