Toàn cảnh: Tháng 5, Điện lực TP.HCM tiết kiệm được 50,76 triệu kWh điện

Báo Đấu Thầu một năm trước
Tháng 5, Điện lực TP.HCM tiết kiệm được 50,76 triệu kWh điện

Tháng 5, Điện lực TP.HCM tiết kiệm được 50,76 triệu kWh điện

(BĐT) - Trong tháng 5/2023, Tổng công ty Điện lực TP.HCM (EVNHCMC) tiết kiệm được 50,76 triệu kWh điện, lũy kế thực hiện 5 tháng đạt 245,54 triệu kWh. Để đạt được kết quả trên, EVNHCMC đã quyết liệt triển khai nhiều giải pháp đồng bộ. tới bài gốc


Nhân Dân một năm trước
Ngành điện thành phố Hồ Chí Minh quyết liệt thực hiện tiết kiệm điện

Ngành điện thành phố Hồ Chí Minh quyết liệt thực hiện tiết kiệm điện Trong tháng 5, Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh (EVNHCMC) đã thực hiện tiết kiệm được 50,76 triệu kWh điện, lũy kế thực hiện 5 tháng đạt 245,54 triệu kWh. Để đạt được kết quả trên, EVNHCMC đã quyết liệt triển khai nhiều giải pháp đồng bộ để đẩy mạnh công tác tiết kiệm điện trên địa bàn. tới bài gốc


Lao Động một năm trước
EVNHCMC: 5 tháng, tiết kiệm điện hơn 245,5 triệu kWh

EVNHCMC: 5 tháng, tiết kiệm điện hơn 245,5 triệu kWh Trong tháng 5.2023, Tổng công ty Điện lực TP Hồ Chí Minh (EVNHCMC) đã thực hiện tiết kiệm điện được 50,76 triệu kWh, lũy kế thực hiện 5 tháng đạt 245,54 triệu kWh. EVNHCMC đã quyết liệt triển khai nhiều giải pháp đồng bộ đẩy mạnh công tác tiết kiệm điện trên địa bàn. tới bài gốc


Tạp Chí Công Thương một năm trước
Ngành điện TP.HCM: Đồng bộ các giải pháp đẩy mạnh công tác tiết kiệm điện

Ngành điện TP.HCM: Đồng bộ các giải pháp đẩy mạnh công tác tiết kiệm điện Tổng công ty Điện lực TP.HCM (EVNHCMC) quyết liệt triển khai nhiều giải pháp đồng bộ để đẩy mạnh công tác tiết kiệm điện trên địa bàn. Chỉ tính riêng trong tháng 5, Tổng công ty đã thực hiện tiết kiệm được 50,76 triệu kWh điện, lũy kế thực hiện 5 tháng đạt 245,54 triệu kWh. tới bài gốc


Báo Chính Phủ một năm trước
EVNHCMC tiết kiệm được 50,76 Triệu kWh trong tháng 5

EVNHCMC tiết kiệm được 50,76 Triệu kWh trong tháng 5 Trong tháng 5, Tổng công ty Điện lực TPHCM đã thực hiện tiết kiệm được 50,76 Triệu kWh điện, lũy kế thực hiện 5 tháng đạt 245,54 Triệu kWh. Để đạt được kết quả trên, Tổng công ty Điện lực TPHCM (EVNHCMC) đ... tới bài gốc


Pháp Luật TPHCM một năm trước
Ngành điện TP.HCM tiếp tục tăng cường tiết kiệm điện

Ngành điện TP.HCM tiếp tục tăng cường tiết kiệm điện (PLO)- Trong tháng 5, Tổng công ty Điện lực TP.HCM đã thực hiện tiết kiệm được 50,76 triệu kWh điện, lũy kế thực hiện 5 tháng đạt 245,54 Triệu kWh. tới bài gốc


VnExpress một năm trước
Ngành điện TP HCM đẩy mạnh các hoạt động tiết kiệm điện

Ngành điện TP HCM đẩy mạnh các hoạt động tiết kiệm điện Tổng công ty Điện lực TP HCM ((EVNHCMC) tiết kiệm được hơn 50 triệu kWh điện trong tháng 5, lũy kế thực hiện năm tháng đạt 245 Triệu kWh. tới bài gốc


Báo Tin Tức một năm trước
Thành phố Hồ Chí Minh tiết kiệm hơn 245 triệu kWh điện

Thành phố Hồ Chí Minh tiết kiệm hơn 245 triệu kWh điện Tổng công ty Điện lực TP Hồ Chí Minh (EVN HCMC) cho biết: Trong tháng 5/2023, TP đã thực hiện tiết kiệm được 50,76 triệu kWh điện, lũy kế thực hiện 5 tháng đạt 245,54 triệu kWh. Để đạt được kết quả trên, Tổng công ty Điện lực TP Hồ Chí Minh đã quyết liệt triển khai nhiều giải pháp đồng bộ để đẩy mạnh công tác tiết kiệm điện trên địa bàn. tới bài gốc


Người Lao Động một năm trước
EVNHCMC đẩy mạnh công tác tiết kiệm điện

EVNHCMC đẩy mạnh công tác tiết kiệm điện Trong tháng 5, Tổng công ty Điện lực TP HCM đã tiết kiệm được 50,76 Triệu kWh điện, lũy kế thực hiện 5 tháng đạt 245,54 Triệu kWh. Để đạt được kết quả trên, Tổng công ty đã quyết liệt triển khai nhiều giải pháp đồng bộ để đẩy mạnh công tác tiết kiệm điện trên địa bàn. tới bài gốc


Sài Gòn Giải Phóng một năm trước
Ngành điện TPHCM: Đẩy mạnh các hoạt động tiết kiệm điện

Ngành điện TPHCM: Đẩy mạnh các hoạt động tiết kiệm điện Trong tháng 5-2023, Tổng Công ty Điện lực TPHCM (EVNHCMC) đã thực hiện tiết kiệm được 50,76 triệu kWh điện, lũy kế thực hiện 5 tháng đạt 245,54 triệu kWh. Để đạt được kết quả này, EVNHCMC đã quyết liệt triển khai nhiều giải pháp đồng bộ để đẩy mạnh công tác tiết kiệm điện trên địa bàn. tới bài gốc


Công Thương một năm trước
Bản tin tiết kiệm điện ngày 21/6: Giải pháp tiết kiệm điện

Bản tin tiết kiệm điện ngày 21/6: Giải pháp tiết kiệm điện Báo Công Thương cập nhật tình hình triển khai phong trào tiết kiệm điện do Bộ Công Thương phát động. tới bài gốc