Toàn cảnh: Lãnh đạo Trung ương, TPHCM thăm, chúc mừng các cơ quan báo chí

Sài Gòn Giải Phóng một năm trước
Lãnh đạo Trung ương, TPHCM thăm, chúc mừng các cơ quan báo chí

Lãnh đạo Trung ương, TPHCM thăm, chúc mừng các cơ quan báo chí

Ngày 20-6, đồng chí Bùi Quang Huy, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn, đã đến thăm, chúc mừng Báo SGGP nhân kỷ niệm 98 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21-6-1925 - 21-6-2023). tới bài gốc


Báo Kiểm Toán một năm trước
Phát động cuộc thi “Tỏa sáng giá trị Việt” năm 2023-2025

Phát động cuộc thi “Tỏa sáng giá trị Việt” năm 2023-2025 (BKTO) - Ngày 20/6, Báo Sài gòn giải phóng tổ chức Lễ kỷ niệm 98 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 – 21/6/2023) và phát động cuộc thi “Tỏa sáng giá trị Việt năm 2023-2025”. tới bài gốc


Phụ Nữ Online một năm trước
Báo Sài Gòn Giải Phóng trao giải cuộc thi Tỏa sáng giá trị Việt

Báo Sài Gòn Giải Phóng trao giải cuộc thi Tỏa sáng giá trị Việt Ngày 20/6, Báo Sài Gòn Giải Phóng tổ chức lễ kỷ niệm 98 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam và trao giải cuộc thi Tỏa sáng giá trị Việt. tới bài gốc


Công Luận một năm trước
Báo Sài Gòn Giải Phóng phát động Cuộc thi Tỏa sáng Giá trị Việt năm 2023-2025

Báo Sài Gòn Giải Phóng phát động Cuộc thi Tỏa sáng Giá trị Việt năm 2023-2025 Ngày 20/6, Báo Sài Gòn Giải Phóng (SGGP) tổ chức Lễ kỷ niệm 98 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 – 21/6/2023); tổng kết, trao giải thưởng Cuộc thi Tỏa sáng giá trị Việt năm 2022-2023 và phối hợp với Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phát động Cuộc thi Tỏa sáng giá trị Việt năm 2023-2025. tới bài gốc


Sài Gòn Giải Phóng một năm trước
Báo SGGP đang livestream lễ phát động Cuộc thi Tỏa sáng giá trị Việt năm 2023-2025

Báo SGGP đang livestream lễ phát động Cuộc thi Tỏa sáng giá trị Việt năm 2023-2025 Ngày 20-6, Báo Sài Gòn Giải Phóng (SGGP) tổ chức Lễ kỷ niệm 98 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21-6-1925 – 21-6-2023); tổng kết, trao giải thưởng Cuộc thi Tỏa sáng giá trị Việt năm 2022-2023 và phối hợp với Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phát động Cuộc thi Tỏa sáng giá trị Việt năm 2023-2025. tới bài gốc


Sài Gòn Giải Phóng một năm trước
"Người không mang nhiệm vụ" đoạt giải Nhất cuộc thi "Tỏa sáng giá trị Việt" năm 2022-2023

"Người không mang nhiệm vụ" đoạt giải Nhất cuộc thi "Tỏa sáng giá trị Việt" năm 2022-2023 Ngày 20-6, Báo Sài Gòn Giải Phóng (SGGP) tổ chức Lễ kỷ niệm 98 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21-6-1925 – 21-6-2023); tổng kết, trao giải thưởng Cuộc thi "Tỏa sáng giá trị Việt" năm 2022-2023 và phối hợp với Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phát động Cuộc thi "Tỏa sáng giá trị Việt" năm 2023-2025. tới bài gốc