Toàn cảnh: Bảo vệ rừng thiêng bằng du lịch sinh thái rừng

Nông Nghiệp một năm trước

Bảo vệ rừng thiêng bằng du lịch sinh thái rừng

Du lịch sinh thái rừng tại VQG Lò Gò - Xa Mát đang là “trend” khi đến với Tây Ninh. Đó còn là cách để nhân thêm sự yêu rừng và bảo vệ rừng trong dân. tới bài gốc