Toàn cảnh: Bế mạc Liên hoan Nghệ thuật quần chúng LLVT Quân khu 5 lần thứ XIII

VOV một năm trước
Bế mạc Liên hoan Nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang Quân khu 5 năm 2023

Bế mạc Liên hoan Nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang Quân khu 5 năm 2023

VOV.VN - Sau 3 ngày diễn ra sôi nổi, tối 25/5, tại thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam, Liên hoan Nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang Quân khu 5 lần thứ XIII - năm 2023 do Quân khu 5 tổ chức đã bế mạc. 100 tiết mục nghệ thuật tại liên hoan đã khắc hoạ truyền thống vẻ vang của quân và dân khu 5 trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. tới bài gốc


Quân Đội Nhân Dân một năm trước
Bế mạc Liên hoan Nghệ thuật quần chúng LLVT Quân khu 5 lần thứ XIII

Bế mạc Liên hoan Nghệ thuật quần chúng LLVT Quân khu 5 lần thứ XIII Quân khu 5 tổ chức Bế mạc Liên hoan Nghệ thuật quần chúng LLVT Quân khu lần thứ XIII Khu vực 1 , năm 2023... tới bài gốc