Toàn cảnh: Bí ẩn đằng sau việc Trái Đất rung chuyển cứ sau 26 giây 1 lần

Phụ Nữ Việt Nam một năm trước

Bí ẩn đằng sau việc Trái Đất rung chuyển cứ sau 26 giây 1 lần

Trái Đất rung chuyển cứ sau 26 giây 1 lần, điều kỳ lạ là các nhà khoa học không biết nguồn gốc của sự rung động, và điều kỳ lạ hơn nữa là sự rung chuyển này chỉ bắt đầu vào ngày 6 tháng 6 năm 1961. tới bài gốc