Toàn cảnh: Biến đổi để gần gũi

Đại Đoàn Kết một năm trước

Biến đổi để gần gũi

Đưa một di sản văn hóa phi vật thể từ không gian thực hành, diễn xướng truyền thống sang không gian phi truyền thống, hẳn không còn quá xa lạ. Song, mỗi khi đưa vào không gian mới, bên cạnh sự tán thành, cũng thường vấp phải những phản ứng trái chiều. tới bài gốc