Toàn cảnh: Đẩy nhanh các dự án điện khí LNG theo Quy hoạch điện VIII

Quản Lý Thị Trường một năm trước

Đẩy nhanh các dự án điện khí LNG theo Quy hoạch điện VIII

Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên vừa mới chủ trì buổi làm việc với các tỉnh có dự án nhà máy điện sử dụng khí thiên nhiên hoá lỏng (LNG) trong Quy hoạch điện VIII. tới bài gốc


Công Thương một năm trước
Tiến độ điện khí LNG quyết định tương lai an ninh năng lượng quốc gia

Tiến độ điện khí LNG quyết định tương lai an ninh năng lượng quốc gia Bộ Công Thương thể hiện vai trò đầu tàu đẩy nhanh tiến độ các dự án điện khí LNG theo Quy hoạch điện VIII để đáp ứng nhu cầu năng lượng và phát triển bền vững. tới bài gốc


Kinh Tế Đô Thị một năm trước
Vi phạm quy định sẽ thu hồi giấy phép đầu tư điện sử dụng LNG

Vi phạm quy định sẽ thu hồi giấy phép đầu tư điện sử dụng LNG Kiên quyết thu hồi giấy chứng nhận đăng ký đầu tư dự án LNG nếu vi phạm các quy định, hoặc trì hoãn không triển khai theo tiến độ được phê duyệt. tới bài gốc


Báo Kiểm Toán một năm trước
Cần thúc đẩy triển khai 13 dự án điện khí LNG

Cần thúc đẩy triển khai 13 dự án điện khí LNG (BKTO) - Phát triển nhiệt điện khí, bao gồm khí tự nhiên và khí hóa lỏng (LNG) là hướng đi tất yếu và có vai trò rất quan trọng trong việc bảo đảm cung cấp điện cho nền kinh tế, thúc đẩy chuyển dịch năng lượng ở Việt Nam. Do đó, cần đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án điện khí trong Quy hoạch điện VIII. tới bài gốc


Báo Đầu Tư một năm trước
Các dự án điện khí LNG khó đàm phán PPA, Bộ Công thương nói gì

Các dự án điện khí LNG khó đàm phán PPA, Bộ Công thương nói gì Phát triển nhiệt điện khí (cả tự nhiên và LNG) là hướng đi tất yếu, rất quan trọng trong bảo đảm cung cấp điện cho nền kinh tế, thúc đẩy chuyển dịch năng lượng ở Việt Nam. tới bài gốc


Sài Gòn Giải Phóng một năm trước
Đẩy nhanh các dự án điện khí LNG theo Quy hoạch điện 8

Đẩy nhanh các dự án điện khí LNG theo Quy hoạch điện 8 Ngày 24-6, tại Hà Nội, Bộ trưởng Bộ Công thương Nguyễn Hồng Diên chủ trì cuộc họp với các tỉnh có dự án nhà máy điện sử dụng khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG) trong Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 (Quy hoạch điện 8) đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 500/QĐ-TTg ngày 15-5-2023. tới bài gốc


Thời Báo Ngân Hàng một năm trước
Bàn giải pháp sớm đưa các dự án điện khí vào sử dụng

Bàn giải pháp sớm đưa các dự án điện khí vào sử dụng Ngày 24/6/2023, tại trụ sở Bộ Công Thương, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên đã chủ trì cuộc họp với các tỉnh có dự án nhà máy điện sử dụng khí thiên nhiên hoá lỏng (LNG) trong Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050 (Quy hoạc... tới bài gốc


VTC một năm trước
Ứng phó thiếu điện, Bộ trưởng Công Thương họp với 10 tỉnh có điện khí thiên nhiên

Ứng phó thiếu điện, Bộ trưởng Công Thương họp với 10 tỉnh có điện khí thiên nhiên Ngày 24/6, Bộ trưởng Công Thương Nguyễn Hồng Diên đã họp với các tỉnh có dự án nhà máy điện sử dụng khí thiên nhiên hoá lỏng (LNG). tới bài gốc


VietNamNet một năm trước
Ứng phó thiếu điện, Bộ trưởng Công Thương họp với 10 tỉnh có điện khí

Ứng phó thiếu điện, Bộ trưởng Công Thương họp với 10 tỉnh có điện khí Ngày 24/6, Bộ trưởng Công Thương Nguyễn Hồng Diên đã họp với các tỉnh có dự án nhà máy điện sử dụng khí thiên nhiên hoá lỏng (LNG) trong Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050 (Quy hoạch điện VIII). tới bài gốc


Tạp Chí Công Thương một năm trước
Tập trung đôn đốc tiến độ triển khai các dự án điện khí

Tập trung đôn đốc tiến độ triển khai các dự án điện khí Ngày 24/6/2023, tại trụ sở Bộ Công Thương, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên đã chủ trì cuộc họp với các tỉnh có dự án điện khí LNG trong Quy hoạch điện VIII. tới bài gốc


PetroTimes một năm trước
Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên: Phát triển nhiệt điện khí là hướng đi tất yếu

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên: Phát triển nhiệt điện khí là hướng đi tất yếu Nguồn điện LNG có khả năng chạy nền, khởi động nhanh, sẵn sàng bổ sung và cung cấp điện nhanh cho hệ thống khi các nguồn điện năng lượng tái tạo giảm phát, đồng thời ít phát thải CO2. tới bài gốc


Công Thương một năm trước
Bộ Công Thương: Họp triển khai các dự án điện khí trong Quy hoạch 8

Bộ Công Thương: Họp triển khai các dự án điện khí trong Quy hoạch 8 Với mục đích triển khai các dự án nguồn điện LNG quan trọng trong Quy hoạch điện VIII, Bộ Công Thương đã tổ chức cuộc họp nhằm thống nhất giải pháp thực hiện. tới bài gốc