Toàn cảnh: Con gái muốn ly hôn, bố đến nhà nói một câu khiến tôi khóc nghẹn

Kiến Thức một năm trước
Con gái muốn ly hôn, bố đến nhà nói một câu khiến tôi khóc nghẹn

Con gái muốn ly hôn, bố đến nhà nói một câu khiến tôi khóc nghẹn

Một buổi chiều, tôi đang lúi húi dọn nhà thì có tiếng chuông cửa. Vị khách bất ngờ chính là bố tôi. tới bài gốc


Phụ Nữ Việt Nam một năm trước
Bố, người đầy khuyết điểm trong mắt mẹ nhưng 10 điểm trong mắt tôi

Bố, người đầy khuyết điểm trong mắt mẹ nhưng 10 điểm trong mắt tôi Ngày của Bố, tôi sẽ về nhà và dõng dạc nói: “Con yêu bố!”. tới bài gốc