Toàn cảnh: Bộ Tài chính lên kế hoạch giám sát tài chính 5 doanh nghiệp

Doanh Nghiệp Hội Nhập một năm trước
Bộ Tài chính lên kế hoạch giám sát tài chính 5 doanh nghiệp

Bộ Tài chính lên kế hoạch giám sát tài chính 5 doanh nghiệp

Các đối tượng giám sát gồm: Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam (DATC); Công ty TNHH Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott); Sở Giao dịch chứng khoán Việt NAm (VNX); Tổng... tới bài gốc


Công Luận một năm trước
Bộ Tài chính sẽ giám sát chặt chẽ kết quả kinh doanh của Vietlott và một loạt doanh nghiệp khác

Bộ Tài chính sẽ giám sát chặt chẽ kết quả kinh doanh của Vietlott và một loạt doanh nghiệp khác Bộ Tài chính lên kế hoạch giám sát tài chính Công ty TNHH Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott), Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam (VNX), Tập đoàn Bảo Việt (BVH). tới bài gốc


Thương Gia Online một năm trước
Bộ Tài chính lên kế hoạch giám sát tài chính Vietlott

Bộ Tài chính lên kế hoạch giám sát tài chính Vietlott Bộ Tài chính đang lên kế hoạch giám sát tài chính Vietlott, Tập đoàn Bảo Việt cùng 3 doanh nghiệp, đơn vị khác thuộc diện do nhà nước nắm giữ 100% vốn... tới bài gốc


Tiền Phong một năm trước
Bộ Tài chính lên kế hoạch giám sát tài chính nhiều doanh nghiệp

Bộ Tài chính lên kế hoạch giám sát tài chính nhiều doanh nghiệp Là cơ quan đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước tại doanh nghiệp, Bộ Tài chính cho biết sẽ thực hiện giám sát tài chính đối với Công ty TNHH Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) và nhiều doanh nghiệp tài chính, chứng khoán... tới bài gốc