Toàn cảnh: Cách ăn tốt cho sức khỏe: 4 chân không bằng 2 chân, 2 chân không bằng 1 chân

VietNamNet một năm trước

Cách ăn tốt cho sức khỏe: 4 chân không bằng 2 chân, 2 chân không bằng 1 chân

Quan điểm dinh dưỡng xưa và nay đều cho rằng rau quả tốt hơn gà, vịt (loài 2 chân) và bò, lợn (loài 4 chân). tới bài gốc