Toàn cảnh: Cách tính lương, phụ cấp cho cán bộ, công chức khi lương cơ sở tăng 1,8 triệu

Giáo Dục Và Thời Đại một năm trước
Cách tính lương, phụ cấp công chức, viên chức từ 1/7/2023

Cách tính lương, phụ cấp công chức, viên chức từ 1/7/2023

GD&TĐ - Bộ Nội vụ vừa ban hành Thông tư số 10 năm 2023, hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở với các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập. tới bài gốc


Tạp Chí Tài Chính một năm trước
09 nhóm đối tượng áp dụng mức lương cơ sở mới từ ngày 1/7

09 nhóm đối tượng áp dụng mức lương cơ sở mới từ ngày 1/7 Bộ Nội vụ vừa ban hành Thông tư số 10/2023/TT-BNV hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với các đối tượng hưởng lương, phụ cấp trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức chính trị - xã hội và hội. tới bài gốc


Báo Chính Phủ một năm trước
Thông tư số 10/2023/TT-BNV hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở

Thông tư số 10/2023/TT-BNV hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở Thông tư 10/2023/TT-BNV ngày 26/6/2023 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở. tới bài gốc


Tạp Chí Công Thương một năm trước
Cách tính lương, phụ cấp dựa trên mức lương cơ sở mới

Cách tính lương, phụ cấp dựa trên mức lương cơ sở mới Từ 1/7/2023, lương, phụ cấp của cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang được tính dựa trên mức lương cơ sở mới là 1,8 triệu đồng/tháng. tới bài gốc


Giáo Dục một năm trước
Toàn văn TT số 10 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở từ ngày 1/7

Toàn văn TT số 10 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở từ ngày 1/7 GDVN- Sau đây là toàn văn Thông tư 10/2023/TT-BNV ngày 26/6/2023 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở từ ngày 1/7/2023. tới bài gốc


Quản Lý Thị Trường một năm trước
Thực hiện mức lương cơ sở từ 1/7/2023 như thế nào

Thực hiện mức lương cơ sở từ 1/7/2023 như thế nào Bộ Nội vụ đã ban hành Thông tư số 10/2023/TT-BNV hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với các đối tượng hưởng lương, phụ cấp trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức chính trị - xã hội và hội. tới bài gốc


Tài Chính Doanh Nghiệp một năm trước
Chín nhóm đối tượng được tăng lương cơ sở từ 1/7/2023

Chín nhóm đối tượng được tăng lương cơ sở từ 1/7/2023 Bộ trưởng Bộ Nội vụ vừa ký ban hành Thông tư số 10/2023/TT-BNV hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với các đối tượng hưởng lương, phụ cấp trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức chính trị - xã hội và hội. tới bài gốc


Lao Động một năm trước
Điểm lại những lần thay đổi mức lương cơ sở từ năm 2013

Điểm lại những lần thay đổi mức lương cơ sở từ năm 2013 Mức lương cơ sở áp dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức đã được điều chỉnh từ đầu năm 2013 đến ngày 1.7.2023. tới bài gốc


Đại Đoàn Kết một năm trước
Cách tính lương, phụ cấp từ ngày 1/7 thay đổi thế nào?

Cách tính lương, phụ cấp từ ngày 1/7 thay đổi thế nào? Mức lương thực hiện từ ngày 1/7 bằng mức lương cơ sở (1,8 triệu đồng) x hệ số lương hiện hưởng. tới bài gốc


Báo Kiểm Toán một năm trước
Cách tính mức lương, phụ cấp với cán bộ, công chức, viên chức từ 01/7/2023

Cách tính mức lương, phụ cấp với cán bộ, công chức, viên chức từ 01/7/2023 (BKTO) - Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà vừa ký ban hành Thông tư 10/2023/TT-BNV hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với các đối tượng hưởng lương, phụ cấp trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức chính trị - xã hội và hội. tới bài gốc


Báo Quốc Tế một năm trước
Cách tính lương, phụ cấp cho cán bộ, công chức, viên chức khi tăng lương cơ sở từ 1/7/2023

Cách tính lương, phụ cấp cho cán bộ, công chức, viên chức khi tăng lương cơ sở từ 1/7/2023 Cách tính lương, phụ cấp cho cán bộ, công chức, viên chức khi tăng lương cơ sở từ 1/7/2023 là nội dung tại Thông tư 10/2023/TT-BNV ngày 26/6/2023... tới bài gốc


Kinh Tế Đô Thị một năm trước
Nhiều điểm đáng chú ý trong hướng dẫn cách tính lương mới từ ngày 1/7/2023

Nhiều điểm đáng chú ý trong hướng dẫn cách tính lương mới  từ ngày 1/7/2023 Mức lương thực hiện từ ngày 1/7/2023, bằng mức lương cơ sở 1.800.000 đồng/tháng nhân với hệ số lương hiện hưởng - đó là một điểm đáng chú ý trong hướng dẫn cách tính lương mới do Bộ Nội vụ vừa ban hành. tới bài gốc


Công Thương một năm trước
Hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở từ 1/7/2023

Hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở từ 1/7/2023 Toàn văn Thông tư 10/2023/TT-BNV hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với các đối tượng hưởng lương trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập. tới bài gốc


Người Lao Động một năm trước
Chi tiết cách tính lương, phụ cấp mới với cán bộ công chức từ 1-7-2023

Chi tiết cách tính lương, phụ cấp mới với cán bộ công chức từ 1-7-2023 (NLĐO) -Ngày 26-6-2023, Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Thông tư 10/2023/TT-BNV hướng dẫn mức lương cơ sở đối với đối tượng hưởng lương, phụ cấp. tới bài gốc


Người Lao Động một năm trước
NÓNG: Hướng dẫn mới nhất về tăng lương cơ sở

NÓNG: Hướng dẫn mới nhất về tăng lương cơ sở (NLĐO) - Bộ Nội vụ vừa ban hành Thông tư 10/2023/TT-BNV hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với các đối tượng hưởng lương, phụ cấp trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức chính trị - xã hội và hội. tới bài gốc


VTC một năm trước
Cách tính lương cán bộ, viên chức từ ngày 1/7 mới nhất

Cách tính lương cán bộ, viên chức từ ngày 1/7 mới nhất Lương cơ sở tăng từ 1.490.000 đồng/tháng lên 1.800.000 đồng/tháng kể từ ngày 1/7 khiến lương của cán bộ, công chức, viên chức tăng theo. tới bài gốc


Thanh Tra một năm trước
Từ ngày 1 7 2023, mức lương mới sẽ được tính như thế nào

Từ ngày 1 7 2023, mức lương mới sẽ được tính như thế nào Thanh tra - Chiều ngày 26 6, Bộ Nội vụ ban hành thông tư hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với các đối tượng hưởng lương, phụ cấp trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, Nhà nước, Măt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức chính trị- xã hội... tới bài gốc


Lao Động một năm trước
Cách tính mức lương, phụ cấp với cán bộ, công chức từ 1.7.2023

Cách tính mức lương, phụ cấp với cán bộ, công chức từ 1.7.2023 Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà vừa ký ban hành Thông tư 10/2023/TT-BNV hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với các đối tượng hưởng lương, phụ cấp trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức chính trị - xã hội. tới bài gốc


Thanh Niên một năm trước
Từ 1.7, lương, phụ cấp mới của cán bộ, công chức được tính như thế nào?

Từ 1.7, lương, phụ cấp mới của cán bộ, công chức được tính như thế nào? Từ ngày 1.7, cán bộ, công chức, viên chức được tăng lương cơ sở lên mức 1,8 triệu đồng/tháng, tương đương tăng 20,8%. Công thức tính lương được chia theo từng nhóm. tới bài gốc


Tiền Phong một năm trước
Cách tính lương, phụ cấp của cán bộ, công chức sau khi tăng lương cơ sở từ 1/7

Cách tính lương, phụ cấp của cán bộ, công chức sau khi tăng lương cơ sở từ 1/7 Từ ngày 1/7, mức lương của cán bộ, công chức sẽ được tính bằng mức lương cơ sở 1,8 triệu đồng nhân với hệ số lương hiện hưởng, thay vì mức 1,49 triệu đồng hiện nay. tới bài gốc


VietNamNet một năm trước
Cách tính lương, phụ cấp cho cán bộ, công chức khi lương cơ sở tăng 1,8 triệu

Cách tính lương, phụ cấp cho cán bộ, công chức khi lương cơ sở tăng 1,8 triệu Cách tính tiền lương, sau khi mức lương cơ sở tăng đối với các đối tượng hưởng lương, phụ cấp trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập. tới bài gốc