Toàn cảnh: CADIVI đặt kế hoạch lợi nhuận trước thuế 450 tỷ đồng năm 2023

Tin Nhanh Chứng Khoán một năm trước
CADIVI (CAV) đưa định hướng, giải pháp nhắm đích lợi nhuận trước thuế 450 tỷ đồng năm 2023

CADIVI (CAV) đưa định hướng, giải pháp nhắm đích lợi nhuận trước thuế 450 tỷ đồng năm 2023

(ĐTCK) Sáng 26/7/2023, Công ty cổ phần Dây cáp điện Việt Nam (CADIVI - mã chứng khoán CAV) – đơn vị thành viên của Tập đoàn GELEX, đã tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên 2023, thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 và nhiều nội dung quan trọng khác. tới bài gốc


Kinh Tế & Dự Báo một năm trước
ĐHĐCĐ CADIVI thông qua mục tiêu 450 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế trong năm 2023

ĐHĐCĐ CADIVI thông qua mục tiêu 450 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế trong năm 2023 ĐHĐCĐ CADIVI – đơn vị thành viên của Tập đoàn GELEX diễn ra sáng 26/6, đã thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 và nhiều nội dung quan trọng khác. tới bài gốc


Nhà Đầu Tư một năm trước
CADIVI đặt kế hoạch lợi nhuận trước thuế 450 tỷ đồng năm 2023

CADIVI đặt kế hoạch lợi nhuận trước thuế 450 tỷ đồng năm 2023 Sáng 26/6/2023, Công ty cổ phần Dây cáp điện Việt Nam (CADIVI) – đơn vị thành viên của Tập đoàn GELEX, đã tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên 2023, thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 và nhiều nội dung quan trọng khác. tới bài gốc


Market Times một năm trước
ĐHĐCĐ CADIVI thông qua mục tiêu lợi nhuận trước thuế 450 tỷ đồng năm 2023

ĐHĐCĐ CADIVI thông qua mục tiêu lợi nhuận trước thuế 450 tỷ đồng năm 2023 Sáng 26/6/2023, Công ty cổ phần Dây cáp điện Việt Nam (CADIVI, mã CK: CAV) – đơn vị thành viên của Tập đoàn GELEX, đã tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên 2023, thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 và nhiều nội dung quan trọng khác. tới bài gốc