Toàn cảnh: Chính sách tài chính cho khoa học công nghệ cần chuyển sang đặt hàng, đấu thầu

Báo Kiểm Toán một năm trước
Chính sách tài chính cho khoa học công nghệ cần chuyển sang đặt hàng, đấu thầu

Chính sách tài chính cho khoa học công nghệ cần chuyển sang đặt hàng, đấu thầu

(BKTO) - Đây là yêu cầu của Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà khi chủ trì cuộc họp về tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để phát triển thị trường khoa học công nghệ (KHCN) đồng bộ, hiệu quả, hiện đại và hội nhập, sáng 19/6, tại Trụ sở Chính phủ. tới bài gốc


Bảo Vệ Pháp Luật một năm trước
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà Phải tạo ra những sản phẩm khoa học công nghệ đáp ứng yêu cầu thị trường

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà Phải tạo ra những sản phẩm khoa học công nghệ đáp ứng yêu cầu thị trường Yêu cầu quan trọng nhất để phát triển thị trường khoa học công nghệ KHCN là tạo ra những sản phẩm đáp ứng được nhu cầu của thị trường, cùng với thay đổi nhận thức, thúc đẩy nhu cầu đổi mới công nghệ, tăng cường năng lực tiếp cận, hấp thụ, làm chủ công nghệ mới của doanh nghiệp... tới bài gốc


Công Luận một năm trước
Cần đặt hàng, đấu thầu thực hiện nhiệm vụ, đề tài nghiên cứu khoa học công nghệ có cạnh tranh

Cần đặt hàng, đấu thầu thực hiện nhiệm vụ, đề tài nghiên cứu khoa học công nghệ có cạnh tranh Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà cho rằng, cần đặt hàng, đấu thầu thực hiện nhiệm vụ, đề tài nghiên cứu khoa học công nghệ có cạnh tranh. tới bài gốc


Báo Chính Phủ một năm trước
Thị trường KHCN cần đột phá về nhận thức, mô hình quản trị, cơ chế tài chính

Thị trường KHCN cần đột phá về nhận thức, mô hình quản trị, cơ chế tài chính Sáng 19/6, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà họp nghe báo cáo về việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để phát triển thị trường khoa học, công nghệ đồng bộ, hiệu quả, hiện đại và hội nhập. tới bài gốc