Toàn cảnh: Nắng nóng, hạn hán, hỏa hoạn: Lịch sử sẽ lặp lại ở châu Âu

Lao Động một năm trước
Nắng nóng, hạn hán, hỏa hoạn: Lịch sử sẽ lặp lại ở châu Âu

Nắng nóng, hạn hán, hỏa hoạn: Lịch sử sẽ lặp lại ở châu Âu

Năm 2022, tình trạng khí hậu cực đoan của châu Âu với nắng nóng , hạn hán, hỏa hoạn sẽ không chỉ xảy ra một lần. tới bài gốc


Công Luận một năm trước
Báo cáo: Châu Âu là lục địa nóng lên nhanh nhất thế giới

Báo cáo: Châu Âu là lục địa nóng lên nhanh nhất thế giới Châu Âu cần chuẩn bị tinh thần cho những đợt nắng nóng chết người hơn do biến đổi khí hậu, một báo cáo sâu rộng hôm thứ Hai (19/6) cho biết... tới bài gốc


Phụ Nữ Online một năm trước
Châu Âu là lục địa nóng lên nhanh nhất thế giới

Châu Âu là lục địa nóng lên nhanh nhất thế giới Báo cáo về tình trạng khí hậu châu Âu vừa công bố ngày 19/6 cho thấy, lục địa này nên chuẩn bị tinh thần cho những đợt nắng nóng gay gắt hơn. tới bài gốc