Toàn cảnh: Chèo thuyền qua 5 nước châu Âu để cảnh báo về ô nhiễm các con sông

Báo Tin Tức một năm trước
Chèo thuyền qua 5 nước châu Âu để cảnh báo về ô nhiễm các con sông

Chèo thuyền qua 5 nước châu Âu để cảnh báo về ô nhiễm các con sông

tới bài gốc


Thông Tấn Xã Việt Nam một năm trước
Chèo thuyền qua năm nước châu Âu để cảnh báo ô nhiễm các con sông

Chèo thuyền qua năm nước châu Âu để cảnh báo ô nhiễm các con sông Du khách người Pháp đã chèo thuyền hơn 2.000km, đi qua 22 tuyến đường thủy thuộc các nước Ba Lan, Đức, Hà Lan, Bỉ và Pháp trong hành trình kéo dài 48 ngày để thu thập mẫu nước cho phân tích khoa học. tới bài gốc