Toàn cảnh: Bộ Tài chính trình Chính phủ nghị định giảm 50% lệ phí trước bạ ôtô

Thông Tấn Xã Việt Nam một năm trước
Bộ Tài chính trình Chính phủ nghị định giảm 50% lệ phí trước bạ ôtô

Bộ Tài chính trình Chính phủ nghị định giảm 50% lệ phí trước bạ ôtô

Việc tiếp tục giảm 50% mức thu lệ phí trước bạ đối với ôtô sản xuất, lắp ráp trong nước có tác động tích cực đối với người tiêu dùng, nhà sản xuất và phân phối, lắp ráp trong nước và kinh tế-xã hội. tới bài gốc


Tài Chính Doanh Nghiệp một năm trước
Trình Chính phủ giảm 50% lệ phí trước bạ ôtô sản xuất trong nước

Trình Chính phủ giảm 50% lệ phí trước bạ ôtô sản xuất trong nước Bộ Tài chính chính thức trình Chính phủ giảm 50% mức thu lệ phí trước bạ đối với ôtô sản xuất, lắp ráp trong nước thực hiện từ 1/7/2023 đến hết ngày 31/12/2023. tới bài gốc


Tạp Chí Công Thương một năm trước
Bộ Tài chính trình Chính phủ giảm 50% lệ phí trước bạ ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước

Bộ Tài chính trình Chính phủ giảm 50% lệ phí trước bạ ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước Sau khi có ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp, ngày 20/6, Bộ Tài chính đã chính thức trình Chính phủ dự án Nghị định của Chính phủ về mức thu lệ phí trước bạ đối với ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước. tới bài gốc


Vietnam Finance một năm trước
Từ 1/7 giảm 50% phí trước bạ cho ôtô trong nước: Nghị định lên bàn Chính phủ

Từ 1/7 giảm 50% phí trước bạ cho ôtô trong nước: Nghị định lên bàn Chính phủ (VNF) - Bộ Tài chính đã có tờ trình gửi Chính phủ về dự án nghị định của Chính phủ quy định mức thu lệ phí trước bạ (LPTB) đối với ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước. Nghị định có hiệu lực kể từ ngày 1/7 đến hết ngày 31/12/2023. tới bài gốc


Công Luận một năm trước
Cuối tuần sau, có thể lệ phí trước bạ giảm 50%

Cuối tuần sau, có thể lệ phí trước bạ giảm 50% Mới đây, Bộ Tài chính đã chính thức trình Chính phủ dự án Nghị định 50% lệ phí trước bạ đối với ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước. Dự kiến thời gian áp dụng từ ngày 1/7 đến ngày 31/12 năm nay. tới bài gốc


Báo Đấu Thầu một năm trước
Chính thức trình Chính phủ Nghị định giảm 50% lệ phí trước bạ ô tô sản xuất trong nước

Chính thức trình Chính phủ Nghị định giảm 50% lệ phí trước bạ ô tô sản xuất trong nước (BĐT) - Bộ Tài chính vừa chính thức trình Dự án Nghị định của Chính phủ về mức thu lệ phí trước bạ đối với ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước. tới bài gốc


Công An Nhân Dân một năm trước
Chính thức trình Chính phủ giảm 50% lệ phí trước bạ ôtô sản xuất trong nước - Báo Công an nhân dân điện tử

Chính thức trình Chính phủ giảm 50% lệ phí trước bạ ôtô sản xuất trong nước - Báo Công an nhân dân điện tử Sau khi lấy ý kiến các bộ, ngành và ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính đã chính thức có tờ trình gửi Chính phủ dự án Nghị định của Chính phủ về mức thu lệ phí trước bạ (LPTB) đối với ôtô sản xuất, lắp ráp trong nước. tới bài gốc


Doanh Nghiệp Hội Nhập một năm trước
Bộ Tài chính trình Chính phủ Nghị định giảm 50% lệ phí trước bạ

Bộ Tài chính trình Chính phủ Nghị định giảm 50% lệ phí trước bạ Việc thực hiện giảm mức thu lệ phí trước bạ đối với xe ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước là một trong những giải pháp cần thiết trong bối cảnh kinh tế hiện nay. tới bài gốc


Công Thương một năm trước
Chính thức trình Chính phủ Nghị định giảm 50% lệ phí trước bạ cho ô tô

Chính thức trình Chính phủ Nghị định giảm 50% lệ phí trước bạ cho ô tô Bộ Tài chính đã chính thức có tờ trình gửi Chính phủ dự án Nghị định của Chính phủ về mức thu lệ phí trước bạ đối với ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước. tới bài gốc


Tiền Phong một năm trước
Trình Chính phủ duyệt Nghị định giảm 50% lệ phí trước bạ ô tô

Trình Chính phủ duyệt Nghị định giảm 50% lệ phí trước bạ ô tô Bộ Tài chính vừa trình Chính phủ dự án Nghị định giảm 50% lệ phí trước bạ đối với ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước. Theo đó, dự kiến thời gian áp dụng từ ngày 1/7 đến ngày 31/12 năm nay. tới bài gốc


VnEconomy một năm trước
Bộ Tài chính chính thức trình Chính phủ Nghị định giảm 50% lệ phí trước bạ cho ô tô sản xuất, lắp ráp ...

Bộ Tài chính chính thức trình Chính phủ Nghị định giảm 50% lệ phí trước bạ cho ô tô sản xuất, lắp ráp ... Trong tờ trình số 119/TTr-BTC, Bộ Tài chính cho biết, để góp phần kích thích tiêu dùng, tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp ô tô trong nước trước bối cảnh nền kinh tế còn nhiều khó khăn, thách thức, việc tiếp tục thực hiện giảm mức thu lệ chi trước bạ đối với xe ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước là một trong những giải pháp cần thiết. tới bài gốc


Ngày Mới Online một năm trước
Trình Chính phủ nghị định giảm 50% lệ phí trước bạ cho ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước

Trình Chính phủ nghị định giảm 50% lệ phí trước bạ cho ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước Bộ Tài chính vừa có Tờ trình số 119/TTr-BTC gửi Chính phủ về dự án nghị định của Chính phủ quy định mức thu lệ phí trước bạ đối với ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước. Nghị định có hiệu lực kể từ ngày 1/7/2023 đến hết ngày 31/12/2023. tới bài gốc


Báo Kiểm Toán một năm trước
Trình Chính phủ giảm 50% lệ phí trước bạ với ô tô sản xuất trong nước

Trình Chính phủ giảm 50% lệ phí trước bạ với ô tô sản xuất trong nước (BKTO) - Bộ Tài chính đã trình Chính phủ Dự án Nghị định về mức thu lệ phí trước bạ (LPTB) đối với ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước với mức thu LPTB bằng 50% mức thu hiện hành. tới bài gốc


VTV một năm trước
Chính thức trình Chính phủ nghị định giảm 50% lệ phí trước bạ cho ô tô trong nước

Chính thức trình Chính phủ nghị định giảm 50% lệ phí trước bạ cho ô tô trong nước VTV.vn - Bộ Tài chính cho biết đã có Tờ trình số 119/TTr-BTC gửi Chính phủ về dự thảo Nghị định quy định về giảm lệ phí trước bạ cho ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước. tới bài gốc


Thương Hiệu & Công Luận một năm trước
Bộ Tài Chính tiếp tục xin giảm 50% lệ phí trước bạ đối với ô tô lắp ráp trong nước

Bộ Tài Chính tiếp tục xin giảm 50% lệ phí trước bạ đối với ô tô lắp ráp trong nước Bộ Tài chính vừa có Tờ trình gửi Chính phủ về dự án nghị định của Chính phủ quy định mức thu lệ phí trước bạ đối với ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước. tới bài gốc


Hải Quan một năm trước
Chính thức trình Chính phủ Nghị định giảm 50% lệ phí trước bạ cho ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước

Chính thức trình Chính phủ Nghị định giảm 50% lệ phí trước bạ cho ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước Bộ Tài chính vừa chính thức trình Chính phủ dự án nghị định của Chính phủ quy định mức thu lệ phí trước bạ (LPTB) đối với ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước. tới bài gốc


Lao Động một năm trước
Trình Chính phủ nghị định giảm 50% lệ phí trước bạ cho ô tô trong nước

Trình Chính phủ nghị định giảm 50% lệ phí trước bạ cho ô tô trong nước Ngày 21.6, Bộ Tài chính cho biết đã có Tờ trình số 119/TTr-BTC gửi Chính phủ về dự thảo Nghị định quy định về giảm lệ phí trước bạ cho ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước. tới bài gốc


Thời Báo Tài Chính Việt Nam một năm trước
Chính thức trình Chính phủ giảm 50% lệ phí trước bạ ô tô sản xuất trong nước

Chính thức trình Chính phủ giảm 50% lệ phí trước bạ ô tô sản xuất trong nước Sau khi lấy ý kiến các bộ ngành và ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính đã chính thức có tờ trình gửi Chính phủ dự án Nghị định của Chính phủ về mức thu lệ phí trước bạ đối với ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước. tới bài gốc