Chính sách Riêng tư

Chào mừng bạn đến với trang Chính sách Riêng tư của trang web vina.express. Chúng tôi cam kết bảo vệ và đảm bảo an toàn cho thông tin cá nhân của bạn.

1. Mục đích thu thập thông tin

Chúng tôi thu thập thông tin cá nhân của bạn với các mục đích sau đây:

2. Loại thông tin được thu thập

Chúng tôi có thể thu thập các loại thông tin cá nhân sau:

3. Phương thức thu thập thông tin

Chúng tôi thu thập thông tin cá nhân của bạn thông qua các phương thức sau:

4. Bảo mật thông tin

Chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của bạn và áp dụng các biện pháp bảo mật phù hợp để ngăn chặn truy cập trái phép, mất mát dữ liệu hoặc sử dụng sai mục đích.

5. Chia sẻ thông tin

Chúng tôi không chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với bên thứ ba trừ khi có sự đồng ý của bạn hoặc theo yêu cầu của pháp luật.

6. Quyền riêng tư của bạn

Bạn có quyền truy cập, sửa đổi hoặc xóa thông tin cá nhân của mình. Bạn cũng có quyền từ chối cho phép chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn cho một số mục đích cụ thể.

7. Liên hệ chúng tôi

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi, ý kiến hoặc yêu cầu liên quan đến Chính sách Riêng tư này, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua email: hi@vina.express.

Chúng tôi cập nhật Chính sách Riêng tư này định kỳ và bạn nên kiểm tra lại nếu có bất kỳ thay đổi nào.