Toàn cảnh: Cholimex Food – Chặng đường 40 năm lan tỏa hương vị Việt hội nhập thế giới

Kinh Tế & Dự Báo một năm trước
Cholimex Food – Chặng đường 40 năm lan tỏa hương vị Việt hội nhập thế giới

Cholimex Food – Chặng đường 40 năm lan tỏa hương vị Việt hội nhập thế giới

Qua 40 năm xây dựng và phát triển, Cholimex Food đã và đang khẳng định vị thế của mình trong ngành thực phẩm ở trong và ngoài nước. tới bài gốc