Toàn cảnh: Chủ tịch Ford: 'Mỹ chưa thể cạnh tranh với Trung Quốc về xe điện'

Market Times một năm trước
Chủ tịch Ford: 'Mỹ chưa thể cạnh tranh với Trung Quốc về xe điện'

Chủ tịch Ford: 'Mỹ chưa thể cạnh tranh với Trung Quốc về xe điện'

Trong khi trên thế giới, xe điện vẫn được coi là “xu thế tương lai” thì ở Trung Quốc đã trở thành một "câu chuyện cũ", và điều đó khiến các cường quốc về ô tô phải lo sợ. tới bài gốc