Toàn cảnh: Hỗ trợ, chuyển giao kỹ thuật ghép tế bào gốc tự thân cho một số bệnh viện

VTV một năm trước
Hỗ trợ, chuyển giao kỹ thuật ghép tế bào gốc tự thân cho một số bệnh viện

VTV.vn - Từ ngày 12/6 - 4/8/2023, Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương tổ chức lớp chuyển giao kỹ thuật ghép tế bào gốc tự thân bệnh đa u tủy xương. tới bài gốc


Thông Tấn Xã Việt Nam một năm trước
Chuyển giao kỹ thuật ghép tế bào gốc tự thân cho một số bệnh viện

Chuyển giao kỹ thuật ghép tế bào gốc tự thân cho một số bệnh viện Ghép tế bào gốc tự thân là hình thức ghép trong đó khối tế bào gốc của người bệnh được thu gom và lưu trữ, sau đó truyền trả lại cho người bệnh nhằm phục hồi mô tạo máu. tới bài gốc