Toàn cảnh: Chuyện về người lính hai lần được truy điệu sống

Thông Tấn Xã Việt Nam một năm trước
Ký ức một thời của người lính hai lần được truy điệu sống

Ký ức một thời của người lính hai lần được truy điệu sống

Năm nay 76 tuổi, sức khỏe đã suy giảm nhiều do di chứng từ những vết thương nhưng ông Lại Đăng Thiện, cảm tử quân hai lần được truy điệu sống, vẫn kể về chiến công năm xưa với khí thế hào hùng. tới bài gốc


Báo Tin Tức một năm trước
Chuyện về người lính hai lần được truy điệu sống

Chuyện về người lính hai lần được truy điệu sống Chiến công chống đế quốc Mỹ phong tỏa sông, biển miền Bắc bằng ngư lôi, bom từ trường đã trải qua 50 năm (27/6/1973 - 27/6/2023) nhưng ký ức về những năm tháng tham gia rà phá hàng chục quả bom từ trường, đảm bảo thông phà cho xe chuyển hàng hóa, đạn dược vào chiến trường miền Nam vẫn nguyên vẹn trong tâm trí cảm tử quân hai lần được truy điệu sống Lại Đăng Thiện. tới bài gốc