Toàn cảnh: Cơ chế phòng thủ kỳ lạ nhất của các loài động vật

Kiến Thức một năm trước

Cơ chế phòng thủ kỳ lạ nhất của các loài động vật

Thế giới động vật vô cùng đa dạng và có nhiều loài cạnh tranh với nhau để sinh tồn cũng như duy trì hệ sinh thái cân bằng. Để trốn thoát kẻ săn mồi, nhiều động vật đã phát triển cơ chế phòng thủ rất kỳ lạ và độc đáo. tới bài gốc