Toàn cảnh: Công đoàn ngành điện đã biểu dương hơn 1.140 đoàn viên, người lao động

Lao Động một năm trước
Công đoàn ngành điện đã biểu dương hơn 1.140 đoàn viên, người lao động

Công đoàn ngành điện đã biểu dương hơn 1.140 đoàn viên, người lao động

Theo Công đoàn Điện lực Việt Nam, trong Tháng Công nhân năm 2023 các cấp công đoàn trong toàn ngành đã tổ chức hơn 200 hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến, qua đó khen thưởng hơn 1.140 đoàn viên , người lao động với số tiền 2,2 tỉ đồng. tới bài gốc