Toàn cảnh: Làm gì giúp sĩ tử giải cơn “nóng trong người” trước ngày thi

Thanh Tra một năm trước
Làm gì giúp sĩ tử giải cơn “nóng trong người” trước ngày thi

Làm gì giúp sĩ tử giải cơn “nóng trong người” trước ngày thi

Thanh tra - Tới sát ngày thi tốt nghiệp phổ thông trung học cũng là lúc hàng triệu sĩ tử cảm thấy “nóng trong người” sau một thời gian dài thức khuya dậy sớm, ăn uống thất thường để tập trung “dùi mài kinh sử” cho kỳ quan trọng bậc nhất đời người... tới bài gốc


Giáo Dục một năm trước
Cùng sĩ tử giải cơn “nóng trong người” trước ngày thi

Cùng sĩ tử giải cơn “nóng trong người” trước ngày thi GDVN- Sát ngày thi tốt nghiệp phổ thông trung học cũng là lúc hàng triệu sĩ tử cảm thấy “nóng trong người” sau một thời gian dài thức khuya dậy sớm ôn thi. tới bài gốc