Toàn cảnh: Đà Nẵng: Tổng kết, chia sẻ kinh nghiệm về các sáng kiến bảo vệ môi trường

Sài Gòn Giải Phóng một năm trước
Đà Nẵng: Tổng kết, chia sẻ kinh nghiệm về các sáng kiến bảo vệ môi trường

Đà Nẵng: Tổng kết, chia sẻ kinh nghiệm về các sáng kiến bảo vệ môi trường

Ngày 21-6, Sở TN-MT Đà Nẵng phối hợp nhiều đơn vị liên quan tổ chức Hội thảo quốc tế “Sáng kiến địa phương - Hợp tác và Phát triển vì Môi trường Việt Nam”. tới bài gốc


Lao Động một năm trước
Đà Nẵng nhận bàn giao các sáng kiến địa phương về bảo vệ môi trường

Đà Nẵng nhận bàn giao các sáng kiến địa phương về bảo vệ môi trường Ngày 21.6, Sở Tài Nguyên Môi trường Đà Nẵng đã chính thức nhận bàn giao các sáng kiến bảo vệ môi trường từ các tổ chức, trung tâm môi trường. Đây là những sáng kiến đã mang lại hiệu quả thực tế và sẽ được địa phương tiếp tục duy trì, nhân rộng. tới bài gốc