Toàn cảnh: Điều động, bổ nhiệm nhiều cán bộ lãnh đạo cấp sở ở Đắk Nông

Bảo Vệ Pháp Luật một năm trước
Điều động, bổ nhiệm nhiều cán bộ lãnh đạo cấp sở ở Đắk Nông

Điều động, bổ nhiệm nhiều cán bộ lãnh đạo cấp sở ở Đắk Nông

UBND tỉnh Đắk Nông vừa công bố quyết định điều động, bổ nhiệm nhiều cán bộ Trong đó, Chánh Văn phòng UBND tỉnh giữ chức vụ Giám đốc Sở Tư pháp... tới bài gốc


Tiền Phong một năm trước
Đắk Nông có tân Giám đốc Sở Tư pháp

Đắk Nông có tân Giám đốc Sở Tư pháp Ông Trần Văn Diêu, Chánh Văn phòng UBND tỉnh Đắk Nông được điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh này. tới bài gốc


Công Thương một năm trước
Đắk Nông có tân Giám đốc Sở Tư pháp và Chánh văn phòng UBND tỉnh

Đắk Nông có tân Giám đốc Sở Tư pháp và Chánh văn phòng UBND tỉnh Ngày 23/6, UBND tỉnh Đắk Nông đã tổ chức lễ công bố quyết định về công tác cán bộ đối với Sở Tư pháp, Văn phòng UBND tỉnh và Sở Kế hoạch và Đầ tư. tới bài gốc


Lao Động một năm trước
Giám đốc Sở Tư pháp giữ chức Chánh văn phòng UBND tỉnh Đắk Nông

Giám đốc Sở Tư pháp giữ chức Chánh văn phòng UBND tỉnh Đắk Nông UBND tỉnh Đắk Nông quyết định điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Trung Hiếu, Giám đốc Sở Tư pháp giữ chức vụ Chánh Văn phòng UBND tỉnh. tới bài gốc


Người Đưa Tin một năm trước
Đắk Nông điều động, bổ nhiệm nhiều cán bộ

Đắk Nông điều động, bổ nhiệm nhiều cán bộ UBND tỉnh Đắk Nông vừa công bố quyết định điều động, bổ nhiệm nhiều cán bộ các sở, ngành. tới bài gốc


Pháp Luật TPHCM một năm trước
Chánh VP UBND tỉnh Đắk Nông làm giám đốc Sở Tư pháp

Chánh VP UBND tỉnh Đắk Nông làm giám đốc Sở Tư pháp (PLO)- Ông Trần Văn Diêu, Chánh văn phòng UBND tỉnh Đắk Nông, giữ chức vụ Giám đốc Sở Tư pháp. tới bài gốc


VietNamNet một năm trước
Đắk Nông điều động, bổ nhiệm một số vị trí lãnh đạo cấp sở

Đắk Nông điều động, bổ nhiệm một số vị trí lãnh đạo cấp sở UBND tỉnh Đắk Nông vừa điều động, bổ nhiệm một số vị trí lãnh đạo cấp sở, trong đó ông Trần Văn Diêu - Chánh văn phòng UBND tỉnh được bổ nhiệm làm Giám đốc Sở Tư pháp. tới bài gốc


Dân Việt một năm trước
Đắk Nông điều động, bổ nhiệm nhiều cán bộ lãnh đạo

Đắk Nông điều động, bổ nhiệm nhiều cán bộ lãnh đạo Ngày 23/6, ông Hồ Văn Mười, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông chủ trì lễ công bố quyết định về công tác cán bộ của tỉnh. tới bài gốc