Toàn cảnh: Quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ cả nhiệm kỳ 2020-2025

Nhân Dân một năm trước

Quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ cả nhiệm kỳ 2020-2025

Ngày 23/6, tại Hà Nội, Đảng bộ Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam đã tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ việc thực hiện Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ III và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025. tới bài gốc


Dân Việt một năm trước
Đảng bộ Petrovietnam quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ cả nhiệm kỳ 2020 - 2025

Đảng bộ Petrovietnam quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ cả nhiệm kỳ 2020 - 2025 Đảng bộ Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) vừa tổ chức Hội nghị Sơ kết giữa nhiệm kỳ việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. tới bài gốc


Tạp Chí Công Thương một năm trước
Đảng bộ Petrovietnam: Phát huy vai trò lãnh đạo toàn diện

Đảng bộ Petrovietnam: Phát huy vai trò lãnh đạo toàn diện Tổ chức đảng các cấp trong toàn Đảng bộ Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Đảng bộ Petrovietnam) đã giữ vai trò hạt nhân lãnh đạo, đặc biệt trong giai đoạn “khủng khoảng kép”. tới bài gốc


Báo Pháp Luật một năm trước
Đảng bộ PVN quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ cả nhiệm kỳ 2020 - 2025

Đảng bộ PVN quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ cả nhiệm kỳ 2020 - 2025 (PLVN) - Đảng bộ Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (PVN) vừa đã tổ chức Hội nghị Sơ kết giữa nhiệm kỳ việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ III và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025. tới bài gốc


Công Lý một năm trước
Đảng bộ Petrovietnam: Quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 - 2025

Đảng bộ Petrovietnam: Quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 - 2025 Ngày 23/6, tại Hà Nội, Đảng bộ Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) đã tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ III và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Petrovietnam lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025. tới bài gốc


Giáo Dục một năm trước
Đảng bộ Tập đoàn Dầu khí QG Việt Nam quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ

Đảng bộ Tập đoàn Dầu khí QG Việt Nam quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ GDVN- Đảng bộ tập trung tiếp tục triển khai đầy đủ, toàn diện các nội dung, giải pháp mà nghị quyết và chương trình hành động thực hiện nghị quyết đã đề ra. tới bài gốc


Vietnam Finance một năm trước
Petrovietnam vượt 10 trên tổng số 12 chỉ tiêu giai đoạn 2020 - 2022

Petrovietnam vượt 10 trên tổng số 12 chỉ tiêu giai đoạn 2020 - 2022 (VNF) - Đảng bộ Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam đã tổ chức Hội nghị Sơ kết giữa nhiệm kỳ việc thực hiện nghị quyết đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ III và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025. tới bài gốc


Ngày Mới Online một năm trước
Đảng bộ Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam: Quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ cả nhiệm kỳ 2020 - 2025

Đảng bộ Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam: Quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ cả nhiệm kỳ 2020 - 2025 Ngày 23/6 tại Hà Nội, Đảng bộ Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam đã tổ chức Hội nghị Sơ kết giữa nhiệm kỳ việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ III và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025. tới bài gốc


Người Đưa Tin một năm trước
PVN: Quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ cả nhiệm kỳ 2020 - 2025

PVN: Quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ cả nhiệm kỳ 2020 - 2025 Ngày 23/6 tại Hà Nội, Đảng bộ Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam đã tổ chức Hội nghị Sơ kết giữa nhiệm kỳ việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Toàn quốc lần thứ XIII... tới bài gốc


Công Thương một năm trước
Đảng bộ Tập đoàn Dầu khí VN: Quyết tâm thắng lợi nhiệm kỳ 2020-2025

Đảng bộ Tập đoàn Dầu khí VN: Quyết tâm thắng lợi nhiệm kỳ 2020-2025 Đảng bộ Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam đã tổ chức Hội nghị Sơ kết giữa nhiệm kỳ việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. tới bài gốc