Toàn cảnh: Quảng Ninh sắp xây dựng cảng hàng lỏng thuộc diện lớn nhất cả nước

Thương Gia Online một năm trước

Quảng Ninh sắp xây dựng cảng hàng lỏng thuộc diện lớn nhất cả nước

Quảng Ninh vừa có quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư và nhà đầu tư đối với dự án xây cảng hàng lỏng tại Khu công nghiệp Bắc Tiền Phong... tới bài gốc


Doanh Nghiệp & Tiếp Thị một năm trước
Quảng Ninh: Chấp thuận Dự án xây dựng Cảng hàng lỏng tại thị xã Quảng Yên

Quảng Ninh: Chấp thuận Dự án xây dựng Cảng hàng lỏng tại thị xã Quảng Yên UBND tỉnh Quảng Ninh vừa có quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư và nhà đầu tư đối với dự án xây cảng chuyên hàng lỏng tại KCN Bắc Tiền Phong, thị xã Quảng Yên. tới bài gốc


Nhà Đầu Tư một năm trước
Quảng Ninh sắp có cảng hàng lỏng quy mô lớn

Quảng Ninh sắp có cảng hàng lỏng quy mô lớn Dự án xây cảng chuyên hàng lỏng tại KCN Bắc Tiền Phong, thị xã Quảng Yên (tỉnh Quảng Ninh) có tổng số vốn khoảng 740 tỉ đồng. tới bài gốc


Công Thương một năm trước
Tỉnh Quảng Ninh chấp thuận Dự án xây dựng Cảng hàng lỏng tại Quảng Yên

Tỉnh Quảng Ninh chấp thuận Dự án xây dựng Cảng hàng lỏng tại Quảng Yên UBND tỉnh Quảng Ninh vừa có quyết định chấp thuận Dự án xây dựng Cảng hàng lỏng Yên Hưng tại Khu công nghiệp Bắc Tiền Phong, thị xã Quảng Yên. tới bài gốc


Lao Động một năm trước
Đầu tư cảng biển chuyên hàng lỏng thuộc diện lớn nhất cả nước ở Quảng Ninh

Đầu tư cảng biển chuyên hàng lỏng thuộc diện lớn nhất cả nước ở Quảng Ninh UBND tỉnh Quảng Ninh vừa có quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư và nhà đầu tư đối với dự án xây cảng chuyên hàng lỏng tại KCN Bắc Tiền Phong, thị xã Quảng Yên. Trước mắt, sau khi hoàn thành, cảng này sẽ phục vụ khách hàng đầu tiên là dự án Nhà máy Hoá dầu Stavian Quảng Yên ngay bên cạnh, có vốn đầu tư khoảng 1,5 tỉ USD. tới bài gốc