Toàn cảnh: Diễn viên điện ảnh, xiếc thuộc ngành học 'nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm'

Tiền Phong một năm trước
Diễn viên điện ảnh, xiếc thuộc ngành học 'nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm'

Diễn viên điện ảnh, xiếc thuộc ngành học 'nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm'

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội vừa ban hành Thông tư về Danh mục ngành, nghề học nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng. Nhiều ngành nghề nghệ thuật lần đầu xuất hiện trong danh mục này. tới bài gốc


Tuổi Trẻ một năm trước
Diễn viên điện ảnh, chỉ huy âm nhạc… lọt danh mục ngành nghề học nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm

Diễn viên điện ảnh, chỉ huy âm nhạc… lọt danh mục ngành nghề học nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm Hàng loạt ngành nghề liên quan đến nghệ thuật vừa được cập nhật, bổ sung vào danh mục ngành, nghề học nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm trong thông tư số 05/2023/TT-BLĐTBXH. tới bài gốc