Toàn cảnh: Đoàn Thanh niên EVNGENCO2 nâng cấp hệ thống điện cho các hộ gia đình khó khăn

Báo Pháp Luật một năm trước
Tổ chức Công trình thanh niên 'Thay mới đường dây điện cho hộ nghèo năm 2023'

Tổ chức Công trình thanh niên 'Thay mới đường dây điện cho hộ nghèo năm 2023'

(PLVN) - Đoàn thanh niên Tổng công ty Phát điện 2 phối hợp với Đoàn phường Trà Nóc (TP Cần Thơ) tổ chức Công trình thanh niên “Thay mới đường dây điện cho hộ nghèo năm 2023”. Đây là hoạt động hưởng ứng chiến dịch thanh niên tình nguyện hè và chào mừng 20 năm Ngày thành lập quận Bình Thủy (02/01/2004). tới bài gốc


Công Thương một năm trước
Thanh niên EVNGENCO2 nâng cấp hệ thống điện cho các gia đình khó khăn

Thanh niên EVNGENCO2 nâng cấp hệ thống điện cho các gia đình khó khăn Đoàn thanh niên Tổng công ty Phát điện 2 phối hợp với Đoàn phường Trà Nóc tổ chức Công trình thanh niên “Thay mới đường dây điện cho hộ nghèo năm 2023”. tới bài gốc


Tạp Chí Công Thương một năm trước
Đoàn Thanh niên EVNGENCO2 nâng cấp hệ thống điện cho các hộ gia đình khó khăn

Đoàn Thanh niên EVNGENCO2 nâng cấp hệ thống điện cho các hộ gia đình khó khăn Đoàn thanh niên Tổng công ty Phát điện 2 (EVNGENCO2) vừa phối hợp với Đoàn phường Trà Nóc tổ chức Công trình thanh niên “Thay mới đường dây điện cho hộ nghèo năm 2023”. tới bài gốc