Toàn cảnh: Đảng Tiến bước giữ chức Chủ tịch Hạ viện Thái Lan

VTV một năm trước
Đảng Tiến bước giữ chức Chủ tịch Hạ viện Thái Lan

Đảng Tiến bước giữ chức Chủ tịch Hạ viện Thái Lan

VTV.vn - Đảng Vì nước Thái đã quyết định nhường chức Chủ tịch Hạ viện Thái Lan cho đảng Tiến bước nhằm chấm dứt tranh chấp giữa hai đảng về vấn đề trên. tới bài gốc


VOV một năm trước
Ghế Chủ tịch Quốc hội Thái Lan nhiệm kỳ mới sẽ do Đảng Tiến bước nắm giữ

Ghế Chủ tịch Quốc hội Thái Lan nhiệm kỳ mới sẽ do Đảng Tiến bước nắm giữ VOV.VN - Phó Chủ tịch Đảng Vì nước Thái Phumtham Wechayachai hôm 18/6 cho biết, đảng này sẽ nhượng bộ để Đảng Tiến bước nắm giữ ghế Chủ tịch Quốc hội nhiệm kỳ mới. tới bài gốc