Toàn cảnh: Giải thể thao Người làm báo tỉnh Hòa Bình năm 2023

Công Luận một năm trước
Giải thể thao Người làm báo tỉnh Hòa Bình năm 2023

Giải thể thao Người làm báo tỉnh Hòa Bình năm 2023

Hội Nhà báo tỉnh Hòa Bình vừa tổ chức Giải thể thao Người làm báo tỉnh Hòa Bình năm 2023 chào mừng kỷ niệm 98 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21/6/1925 – 21/6/2023 và hưởng ứng cuộc vận động 'Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”. tới bài gốc