Toàn cảnh: Góc chuyên gia: Hiểu thêm về nhịn ăn gián đoạn

Thanh Niên một năm trước

Góc chuyên gia: Hiểu thêm về nhịn ăn gián đoạn

Thời gian gần đây, phương pháp nhịn ăn gián đoạn (intermittent fasting - IMF) đang được phổ biến, bên cạnh các chế độ ăn khác nhau. Điểm chính của phương pháp này, là không phải bạn chọn ăn món gì, mà là lựa chọn thời điểm ăn trong ngày. tới bài gốc