Toàn cảnh: Chủ tịch UBND TP Hà Nội yêu cầu kiểm tra, xử lý thông tin về các vấn đề, vụ việc bức xúc

Tuổi Trẻ Thủ Đô một năm trước
Chủ tịch UBND TP Hà Nội yêu cầu kiểm tra, xử lý thông tin về các vấn đề, vụ việc bức xúc

Chủ tịch UBND TP Hà Nội yêu cầu kiểm tra, xử lý thông tin về các vấn đề, vụ việc bức xúc

TTTĐ - Chủ tịch UBND TP Hà Nội yêu cầu kiểm tra, xử lý thông tin về các vấn đề, vụ việc bức xúc. tới bài gốc


Công Thương một năm trước
Hà Nội: Kiểm tra, xử lý thông tin về các vấn đề, vụ việc bức xúc

Hà Nội: Kiểm tra, xử lý thông tin về các vấn đề, vụ việc bức xúc UBND thành phố Hà Nội vừa có văn bản yêu cầu các đơn vị kiểm tra, xử lý thông tin báo chí phản ánh các vấn đề, vụ việc bức xúc liên quan đến thành phố. tới bài gốc


Lao Động một năm trước
Hà Nội chỉ đạo kiểm tra, xử lý thông tin về các vấn đề, vụ việc bức xúc

Hà Nội chỉ đạo kiểm tra, xử lý thông tin về các vấn đề, vụ việc bức xúc Chủ tịch UBND TP Hà Nội giao giám đốc, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị chỉ đạo kiểm tra, làm rõ thông tin và xử lý các vấn đề, vụ việc bức xúc được báo chí phản ánh theo quy định pháp luật. tới bài gốc