Toàn cảnh: Hà Nội tôn vinh 60 gia đình tiêu biểu

Nhân Dân một năm trước
Tôn vinh Gia đình văn hóa-hạnh phúc tiêu biểu Thủ đô

Tôn vinh Gia đình văn hóa-hạnh phúc tiêu biểu Thủ đô

Nhân Ngày Gia đình Việt Nam, thành phố Hà Nội tổ chức tuyên dương những gia đình truyền thống, gia đình văn hóa-hạnh phúc tiêu biểu của Thủ đô. tới bài gốc


Người Hà Nội một năm trước
Giữ gìn nét đẹp văn hoá trong gia đình, chung tay xây dựng Thủ đô “Văn hiến - Văn minh - Hiện đại”

Giữ gìn nét đẹp văn hoá trong gia đình, chung tay xây dựng Thủ đô “Văn hiến - Văn minh - Hiện đại” “Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, công tác xây dựng văn hóa gia đình ngày càng góp phần quan trọng vào thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị ở địa phương”, Phó Giám đốc Sở Văn hoá và Thể Thao và Hà Nội cho biết. tới bài gốc


Báo Tin Tức một năm trước
Hà Nội tôn vinh 90 gia đình tiêu biểu

Hà Nội tôn vinh 90 gia đình tiêu biểu Nhân Ngày Gia đình Việt Nam 28/6, ngày 26/6, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội đã tôn vinh 90 gia đình truyền thống, gia đình văn hóa - hạnh phúc tiêu biểu Thủ đô năm 2023. tới bài gốc


Báo Tin Tức một năm trước
Hà Nội tôn vinh 60 gia đình tiêu biểu

Hà Nội tôn vinh 60 gia đình tiêu biểu Nhân Ngày Gia đình Việt Nam 28/6, ngày 26/6, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội đã tôn vinh 60 gia đình truyền thống, gia đình văn hóa - hạnh phúc tiêu biểu Thủ đô năm 2023. tới bài gốc