Toàn cảnh: Hành trình theo dấu chân Bác Hồ qua sưu tập tem và bưu ảnh

ICT Việt Nam một năm trước
Hành trình theo dấu chân Bác Hồ qua sưu tập tem và bưu ảnh

Hành trình theo dấu chân Bác Hồ qua sưu tập tem và bưu ảnh

Triển lãm nhằm tái hiện những dấu son lịch sử trong cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, gắn liền với lịch sử cách mạng hào hùng của dân tộc Việt Nam và tiến trình phát triển của nhân loại”. tới bài gốc


Báo Tin Tức một năm trước
Triển lãm ‘Hành trình theo dấu chân Bác Hồ qua sưu tập tem và bưu ảnh’

Triển lãm ‘Hành trình theo dấu chân Bác Hồ qua sưu tập tem và bưu ảnh’ Ngày 21/6, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch tổ chức triển lãm “Hành trình theo dấu chân Bác Hồ qua sưu tập tem và bưu ảnh”. tới bài gốc