Toàn cảnh: HNX cảnh báo hình thức lừa đảo mới

Market Times một năm trước
Cảnh báo hình thức lừa đảo mới mạo danh HNX kêu gọi "đầu tư siêu lợi nhuận"

Cảnh báo hình thức lừa đảo mới mạo danh HNX kêu gọi "đầu tư siêu lợi nhuận"

Các đối tượng sử dụng con dấu giả và cắt ghép chữ ký lãnh đạo HNX kêu gọi đầu tư siêu lợi nhuận qua Hợp đồng hợp tác, các room chat trên các nền tảng xã hội. tới bài gốc


VnEconomy một năm trước
HNX cảnh báo hình thức lừa đảo mới

HNX cảnh báo hình thức lừa đảo mới HNX tiếp nhận được thông tin phản ánh từ nhiều nhà đầu tư về việc bị các đối tượng lừa đảo mạo danh HNX kêu gọi tham gia ký kết Hợp đồng hợp tác gói đầu tư siêu lợi nhuận, theo đó các đối tượng sử dụng con dấu giả và cắt ghép chữ ký lãnh đạo HNX kêu gọi đầu tư siêu lợi nhuận qua Hợp đồng hợp tác, các room chat trên các nền tảng xã hội. tới bài gốc