Toàn cảnh: Hoa Kỳ đánh giá biện pháp tự vệ pin năng lượng mặt trời giữa kỳ

Doanh Nghiệp Hội Nhập một năm trước
Hoa Kỳ đánh giá biện pháp tự vệ pin năng lượng mặt trời giữa kỳ

Hoa Kỳ đánh giá biện pháp tự vệ pin năng lượng mặt trời giữa kỳ

Hoa Kỳ đang tiến hành rà soát giữa kỳ biện pháp tự vệ đối với sản phẩm tế bào quang điện-"pin năng lượng mặt trời", thông báo từ Cục Phòng vệ thương mại. tới bài gốc


Báo Đầu Tư một năm trước
Mỹ rà soát giữa kỳ biện pháp tự vệ với pin năng lượng mặt trời

Mỹ rà soát giữa kỳ biện pháp tự vệ với pin năng lượng mặt trời Các bên liên quan muốn tham gia rà soát giữa kỳ phải đăng ký với Ủy ban Thương mại quốc tế Mỹ (USITC) trong vòng 21 ngày từ ngày thông báo rà soát được công bố. tới bài gốc


Thương Hiệu & Pháp Luật một năm trước
Hoa Kỳ rà soát biện pháp tự vệ với pin năng lượng mặt trời

Hoa Kỳ rà soát biện pháp tự vệ với pin năng lượng mặt trời (THPL) - Mới đây, Ủy ban Thương mại quốc tế Hoa Kỳ (USITC) đã ban hành thông báo tiến hành rà soát giữa kỳ biện pháp tự vệ với sản phẩm tế bào quang điện, đã hoặc chưa được lắp một phần hay toàn bộ vào các sản phẩm khác (gọi chung là “pin năng lượng mặt trời”). tới bài gốc


Báo Tin Tức một năm trước
Hoa Kỳ rà soát giữa kỳ biện pháp tự vệ với pin năng lượng mặt trời

Hoa Kỳ rà soát giữa kỳ biện pháp tự vệ với pin năng lượng mặt trời tới bài gốc


Thông Tấn Xã Việt Nam một năm trước
Mỹ tiến hành rà soát biện pháp tự vệ với sản phẩm tế bào quang điện

Mỹ tiến hành rà soát biện pháp tự vệ với sản phẩm tế bào quang điện Theo Cục Phòng vệ thương mại, tháng 2 năm 2018, Hoa Kỳ ban hành lệnh áp thuế tự vệ với pin năng lượng mặt trời nhập khẩu, dưới hình thức hạn ngạch thuế quan. Biện pháp có hiệu lực trong 4 năm. tới bài gốc


Công Thương một năm trước
Hoa Kỳ rà soát giữa kỳ biện pháp tự vệ pin năng lượng mặt trời

Hoa Kỳ rà soát giữa kỳ biện pháp tự vệ pin năng lượng mặt trời Ủy ban Thương mại quốc tế Hoa Kỳ (USITC) ngày 8/6 đã ban hành thông báo tiến hành rà soát giữa kỳ biện pháp tự vệ đối với pin năng lượng mặt trời. tới bài gốc