Toàn cảnh: Hội Nông dân Hà Nội tổ chức phiên giao dịch giới thiệu, tiêu thụ nông sản an toàn

Lao Động Thủ Đô một năm trước
Hàng trăm sản phẩm có mặt tại phiên giao dịch quảng bá sản phẩm nông nghiệp an toàn

Hàng trăm sản phẩm có mặt tại phiên giao dịch quảng bá sản phẩm nông nghiệp an toàn

Ngày 25/6, Hội Nông dân thành phố Hà Nội đã tổ chức khai mạc phiên giao dịch giới thiệu, quảng bá, tiêu thụ các sản phẩm nông nghiệp an toàn năm 2023 lần thứ nhất tại 33 Nguyễn Chí Thanh, phường Ngọc Khánh quận Ba Đình, thành phố Hà Nội. tới bài gốc


Kinh Tế Đô Thị một năm trước
Quảng bá hơn 100 sản phẩm nông sản an toàn tới người tiêu dùng Thủ đô

Quảng bá hơn 100 sản phẩm nông sản an toàn tới người tiêu dùng Thủ đô Ngày 25/6, Trung tâm Hỗ trợ nông dân Hà Nội (Hội Nông dân TP Hà Nội) tổ chức khai mạc phiên giao dịch giới thiệu, quảng bá tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp an toàn năm 2023. tới bài gốc


Dân Việt một năm trước
Hội Nông dân Hà Nội tổ chức phiên giao dịch giới thiệu, tiêu thụ nông sản an toàn

Hội Nông dân Hà Nội tổ chức phiên giao dịch giới thiệu, tiêu thụ nông sản an toàn Sáng ngày 25/6, Hội Nông dân thành phố Hà Nội tổ chức khai mạc phiên giao dịch giới thiệu, quảng bá, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp an toàn năm 2023 lần thứ nhất tại 33 Nguyễn Chí Thanh, phường ngọc Khánh, quận Ba Đình, TP Hà Nội. tới bài gốc


Tuổi Trẻ Thủ Đô một năm trước
Hà Nội quảng bá tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp an toàn năm 2023

Hà Nội quảng bá tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp an toàn năm 2023 TTTĐ - Ngày 25/6, Trung tâm Hỗ trợ nông dân Hà Nội (Hội Nông dân thành phố Hà Nội) tổ chức khai mạc phiên giao dịch giới thiệu, quảng bá tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp an toàn năm 2023. tới bài gốc