Toàn cảnh: Chủ tịch nước ký Quyết định về việc tặng quà nhân Ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7

VnEconomy một năm trước
Chủ tịch nước ký Quyết định về việc tặng quà nhân Ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7

Chủ tịch nước ký Quyết định về việc tặng quà nhân Ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7

Quà tặng người có công dịp kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7) năm nay được chia thành hai mức 600.000 đồng và 300.000 đồng... tới bài gốc


Công Luận một năm trước
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng ký Quyết định tặng quà cho người có công với cách mạng

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng ký Quyết định tặng quà cho người có công với cách mạng (CLO) Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng vừa ký Quyết định số 715/QĐ-CTN về việc tặng quà cho người có công với cách mạng nhân dịp kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2023). tới bài gốc


Công An Nhân Dân một năm trước
2 mức quà tặng cho người có công với cách mạng

2 mức quà tặng cho người có công với cách mạng Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng vừa ký Quyết định số 715/QĐ-CTN về việc tặng quà cho người có công với cách mạng nhân dịp kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh-Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2023). tới bài gốc


Tiền Phong một năm trước
Chủ tịch nước ký quyết định tặng quà người có công với cách mạng

Chủ tịch nước ký quyết định tặng quà người có công với cách mạng Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng vừa ký Quyết định số 715/QĐ-CTN về việc tặng quà người có công với cách mạng nhân dịp kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2023). tới bài gốc


Lao Động một năm trước
Tặng quà cho người có công nhân kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ

Tặng quà cho người có công nhân kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng vừa ký Quyết định số 715/QĐ-CTN về việc tặng quà cho người có công với cách mạng nhân dịp kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27.7.1947 - 27.7.2023). tới bài gốc


Thời Đại một năm trước
Hơn 400 tỷ đồng dành tặng người có công nhân dịp Ngày Thương binh - Liệt sĩ

Hơn 400 tỷ đồng dành tặng người có công nhân dịp Ngày Thương binh - Liệt sĩ Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng vừa ký Quyết định số 715/QĐ-CTN về việc tặng quà cho người có công với cách mạng nhân dịp kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2023). Theo đó, quà tặng được chia làm 2 mức: 600.000 đồng và 300.000 đồng. tới bài gốc


Báo Kiểm Toán một năm trước
Quyết định của Chủ tịch nước Về việc tặng quà nhân dịp kỷ niệm 76 năm ngày Thương binh - Liệt sỹ

Quyết định của Chủ tịch nước Về việc tặng quà nhân dịp kỷ niệm 76 năm ngày Thương binh - Liệt sỹ (BKTO) - Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng vừa ký Quyết định số 715/QĐ-CTN ngày 19/6 Về việc tặng quà nhân dịp kỷ niệm 76 năm ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947- 27/7/2023). tới bài gốc


Báo Chính Phủ một năm trước
Chủ tịch nước ký Quyết định tặng quà cho người có công với cách mạng nhân kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ

Chủ tịch nước ký Quyết định tặng quà cho người có công với cách mạng nhân kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (Chinhphu.vn) - Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng vừa ký Quyết định số 715/QĐ-CTN ngày 19/6 Về việc tặng quà nhân dịp kỷ niệm 76 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947- 27/7/2023). tới bài gốc


VTV một năm trước
Chủ tịch nước ký quyết định tặng quà cho người có công nhân kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sĩ

Chủ tịch nước ký quyết định tặng quà cho người có công nhân kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sĩ VTV.vn - Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng vừa ký quyết định về việc tặng quà cho người có công với cách mạng nhân kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh liệt sĩ. tới bài gốc


Thông Tấn Xã Việt Nam một năm trước
Chủ tịch nước ký quyết định tặng quà cho người có công với cách mạng

Chủ tịch nước ký quyết định tặng quà cho người có công với cách mạng Mức quà 600.000 đồng cũng dành tặng thân nhân liệt sỹ đang hưởng trợ cấp tuất nuôi dưỡng hàng tháng; thân nhân của hai liệt sỹ trở lên đang hưởng trợ cấp tuất hàng tháng. tới bài gốc


Nhân Dân một năm trước
Chủ tịch nước ký quyết định tặng quà người có công với cách mạng nhân kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ

Chủ tịch nước ký quyết định tặng quà người có công với cách mạng nhân kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng vừa ký Quyết định số 715/QĐ-CTN về việc tặng quà cho người có công với cách mạng nhân dịp kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2023). tới bài gốc


VOV một năm trước
Chủ tịch nước ký Quyết định tặng quà nhân kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sỹ

Chủ tịch nước ký Quyết định tặng quà nhân kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sỹ VOV.VN - Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng vừa ký Quyết định số 715/QĐ-CTN về việc tặng quà cho người có công với cách mạng nhân dịp kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2023). tới bài gốc


Công An Nhân Dân một năm trước
Chủ tịch nước ký quyết định tặng quà cho người có công nhân kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ

Chủ tịch nước ký quyết định tặng quà cho người có công nhân kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ tới bài gốc


Tuổi Trẻ một năm trước
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng ký quyết định tặng quà nhân Ngày Thương binh - Liệt sĩ

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng ký quyết định tặng quà nhân Ngày Thương binh - Liệt sĩ Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng vừa ký quyết định về việc tặng quà nhân dịp kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27-7-2023). tới bài gốc


Dân Trí một năm trước
400 tỷ đồng tặng quà người có công dịp 27/7

400 tỷ đồng tặng quà người có công dịp 27/7 (Dân trí) - Có hai mức quà tặng là 600.000 đồng và 300.000 đồng được dành tặng cho người có công với cách mạng nhân dịp kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ. tới bài gốc