Toàn cảnh: Nhiều lợi ích cho doanh nghiệp, người dân tại Nghị định sở hữu trí tuệ mới

VnEconomy một năm trước
Nhiều lợi ích cho doanh nghiệp, người dân tại Nghị định sở hữu trí tuệ mới

Nhiều lợi ích cho doanh nghiệp, người dân tại Nghị định sở hữu trí tuệ mới

Nghị định sở hữu trí tuệ mới đáp ứng yêu cầu thực tiễn, các hoạt động chuyển giao, bảo vệ quyền sở hữu công nghiệp, giống cây trồng; đơn giản hoá thủ tục hành chính, bảo đảm hiệu quả quản lý nhà nước…... tới bài gốc


Thông Tấn Xã Việt Nam một năm trước
Khẩn trương xây dựng, hoàn thiện cơ sở dữ liệu về sở hữu trí tuệ

Khẩn trương xây dựng, hoàn thiện cơ sở dữ liệu về sở hữu trí tuệ Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đề nghị đơn giản hóa thủ tục hành chính nhưng vẫn bảo đảm hiệu quả quản lý nhà nước; làm rõ khả năng thực hiện các thủ tục hành chính trên môi trường điện tử, chuyển đổi số. tới bài gốc


Công Luận một năm trước
Cần cơ chế, quy định áp dụng hình thức công nhận, thừa nhận lẫn nhau về quyền sở hữu trí tuệ

Cần cơ chế, quy định áp dụng hình thức công nhận, thừa nhận lẫn nhau về quyền sở hữu trí tuệ Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà họp, nghe báo cáo về dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp. tới bài gốc


Báo Chính Phủ một năm trước
Khẩn trương hoàn thiện Nghị định về sở hữu trí tuệ

Khẩn trương hoàn thiện Nghị định về sở hữu trí tuệ (Chinhphu.vn) - Chiều 20/6, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà họp, nghe báo cáo về dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp, bảo vệ quyền sở hữu công nghiệp, quyền đối với giống cây trồng và quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ (Nghị định). tới bài gốc