Toàn cảnh: Khánh Hòa duyệt Đề án phát triển kinh tế ban đêm đến năm 2030

Vietnam Finance một năm trước

Khánh Hòa duyệt Đề án phát triển kinh tế ban đêm đến năm 2030

(VNF) - UBND tỉnh Khánh Hòa vừa phê duyệt Đề án phát triển kinh tế ban đêm tại tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030. tới bài gốc