Toàn cảnh: Khủng hoảng thiếu điện và bài toán khó giải cho tăng trưởng kinh tế

Tạp Chí Kinh tế Sài Gòn một năm trước
Khủng hoảng thiếu điện và bài toán khó giải cho tăng trưởng kinh tế

Khủng hoảng thiếu điện và bài toán khó giải cho tăng trưởng kinh tế

(KTSG) - Nguồn cung năng lượng không chỉ có vị trí chiến lược trong an ninh quốc phòng, mà còn là yếu tố đầu vào cực kỳ quan trọng cho các mục tiêu phát... tới bài gốc