Toàn cảnh: Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV: Thảo luận hai dự án Luật quan trọng

Thông Tấn Xã Việt Nam một năm trước
Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV: Thảo luận hai dự án Luật quan trọng

Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV: Thảo luận hai dự án Luật quan trọng

Ngày 19/6, Quốc hội thảo luận về dự án Luật Nhà ở (sửa đổi); biểu quyết thông qua Nghị quyết về phê chuẩn quyết toán Ngân sách Nhà nước năm 2021; biểu quyết thông qua Luật Giá (sửa đổi). tới bài gốc


Công Lý một năm trước
Hôm nay, Quốc hội cho ý kiến về dự thảo Luật Nhà ở (sửa đổi)

Hôm nay, Quốc hội cho ý kiến về  dự thảo Luật Nhà ở (sửa đổi) Tiếp tục đợt 2 kỳ họp thứ 5, sáng nay 19/6, Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án Luật Nhà ở (sửa đổi). tới bài gốc


Công Thương một năm trước
Sáng 19/6, Quốc hội thảo luận về dự án Luật Nhà ở (sửa đổi)

Sáng 19/6, Quốc hội thảo luận về dự án Luật Nhà ở (sửa đổi) Sáng 19/6, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV, Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án Luật Nhà ở (sửa đổi). tới bài gốc