Toàn cảnh: Lấy lợi ích của người lao động làm mục tiêu phấn đấu

Lao Động một năm trước
924 cuộc kiểm tra chấp hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam

924 cuộc kiểm tra chấp hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam

Trong 6 tháng đầu năm 2023, Uỷ ban Kiểm tra (UBKT) Công đoàn Ngân hàng các cấp đã thực hiện 924 cuộc kiểm tra chấp hành Điều lệ, trong đó UBKT Công đoàn Ngân hàng Việt Nam 10 cuộc, Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở 14 cuộc, CĐCS 900 cuộc. tới bài gốc


Giáo Dục Và Thời Đại một năm trước
Đại hội Công đoàn Học viện Nông nghiệp Việt Nam lần thứ 33

Đại hội Công đoàn Học viện Nông nghiệp Việt Nam lần thứ 33 GD&TĐ - Ngày 26/6, Đại hội Công đoàn Học viện Nông nghiệp Việt Nam lần thứ 33, nhiệm kỳ 2023 – 2028 đã thành công tốt đẹp. tới bài gốc


Lao Động một năm trước
Lấy lợi ích của người lao động làm mục tiêu phấn đấu

Lấy lợi ích của người lao động làm mục tiêu phấn đấu Hà Nội - Ngày 26.6, Công đoàn Học viện Nông nghiệp Việt Nam tổ chức Đại hội lần thứ XXXIII, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Nhiệm kỳ qua Công đoàn học viện đã lấy lấy lợi ích của cán bộ viên chức, người lao động và Học viện làm mục tiêu phấn đấu. tới bài gốc